Topogrāfiskais plāns

Topogrāfiskais plāns paredzēts projektēšanas un plānošanas vajadzībām. Plānā tiek attēlota precīza virszemes situācija, kā arī pazemes komunikāciju izvietojums, iegūts no inženiertīklu īpašnieka vai turētāja datiem. Saskaņā ar MK281 noteikumiem, standarta topogrāfiskais plāns tiek izgatavots 1:500 mērogā, pēc noteiktas specifikācijas. Topogrāfisko plānu izstrādā sertificēts mērnieks. Tā izstrāde ir obligāta veicot projektēšanas darbus. Bez tā nevar tikt saskaņots projekts vai būvniecības iecere pašvaldībā.

Papildus standarta topogrāfiskajam plānam var tikt veikta inženiertopogrāfiskā izpēte, kas ietver pazemes komunikāciju vai būvju precizēšanu, to parametru uzmērīšanu, 3D datu izstrādi, lāzerskenēšanu, kā arī citas arhitektam, projektētājam, vai attīstītājam būtiskas lietas, kuras projektēšanas, vai būvniecības laikā palīdzēs kvalitatīvāk realizēt ieceres.