Batimetrija / Ūdenstilpņu gultnes uzmērīšana

Batimetrija ir ūdenstilpņu gultnes mērijumi/kartēšana. Ar šīs metodes palīdzību nosaka faktisko ūdenstilpnes gultnes karti vai gultnes virsmu. Rezultātā tiek iegūt augstas precizitātes gultnes reljefa attēlojums, ko tālāk izmanto projektēšanā, kuģniecībā, plūdu risku novērtēšanā un cita veida plānošanā.

Darbi tiek veikti ar atbilstošu mērniecības precizitātei iekārtu (survey grade) kā rezultātā tiek iegūta precīza gultnes virsma (.xml, .dwg, .dgn formātos).