Mērniecība Teritorijas 3D reljefa un 3D modeļa izstrādei

Mājaslapa ir izstrādes stadijā

Informācija par "Jomām" būs pieejama tuvākajā laikā