LAD Projekts

LAD projekta ’’TĀLIZPĒTES TEHNOLOĢIJU PIELIETOJUMS AUGĻU DĀRZU NOVĒRTĒŠANAI.
18-00-A01620-000039’’ ietvaros GEO Development, LBTU, LPKS Augļu Nams veic izpēti ar mērķi apzināt tālizpētes iespējas augļudārzu uzraudzībā, pārvaldībā un attīstībā.

Plašaka informācija par ELFLA projektiem: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development